Keurmerk Klantgericht Verzekeren

 
 
 
Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren (KKV) toont aan dat wij klantgericht werken en dat onze dienstverlening op orde is. 

Keurmerk geeft zekerheid

Het KKV is een keurmerk van de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv). Deze stichting wil het vertrouwen van particuliere en zakelijke verzekerden bevorderen. Stv toetst De Amersfoortse eens in de 2 jaar op klantgerichtheid en kwaliteit van dienstverlening. Op die manier heeft u de zekerheid dat wij onze beloftes nakomen. En dat u als klant goed geholpen wordt.
 

Blijven verbeteren

Wij zijn blij dat wij het keurmerk hebben, maar dat is niet genoeg. U moet ook in de toekomst op ons kunnen vertrouwen. Daarom werken wij continu aan de verbetering van onze dienstverlening. Dit doen wij door ons te richten op:
  1. Begrijpelijke producten
  2. Goede producten
  3. Optimale dienstverlening
  4. Kwaliteit bewaken
 

1. Begrijpelijke producten
 

Eenvoudig taalgebruik
Wij vinden het belangrijk dat u onze informatie goed begrijpt. Want verzekeringen zijn complexe producten. Daarom doen wij er alles aan om de informatie zo helder mogelijk te maken. Bijvoorbeeld in onze brieven, e-mails en op deze website. Heeft u toch moeite met bepaalde informatie? Neem dan gerust contact met ons op.
 
Complete voorlichting
De voorlichting over onze producten is compleet. Zo leest u altijd duidelijk en vooraf welke garanties wij bieden, welke risico’s een product heeft, welke beperkingen er zijn en hoe ons medisch acceptatieproces verloopt.  
 
Eerlijke en onafhankelijke informatie

Als u een verzekering afsluit, wilt u zeker weten dat de verzekering ook past bij uw situatie. Daarom wijzen wij u op deze onafhankelijke informatie:

  • In onze productwijzers vindt u informatie over uw verzekering. Deze productwijzers zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.
  • De website Alles over verzekeren is ook van het Verbond van Verzekeraars. Met deze informatie kunt u zelf bepalen welke verzekering bij u past.
  • De website Wijzer in geldzaken biedt u zonder commercieel doel betrouwbare en handige informatie over financiële zaken.

 

Helder over medische acceptatie
Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt, moet u een gezondheidsverklaring (PDF) invullen. Voor een goede inschatting van het risico voor een arbeidsongeschiktheidverzekering hebben wij namelijk medische gegevens nodig. Soms is er een medische keuring nodig. Wat daarbij mag en niet mag leest u in de brochure U moet gekeurd worden! En nu? (PDF) van het Verbond van Verzekeraars. Ook vragen wij om een gezondheidsverklaring bij een aanvullende zorgverzekering zonder Basisverzekering, een (aanvullende) zorgverzekering Buiteland, een aanvullende Tandartsverzekering zonder Basisverzekering en een Aanvullende Tandarts Optimaal.

Lees meer over deze zorgverzekeringen 
 
 

2. Goede producten 

Onze producten hebben een toegevoegde waarde voor u. Daar controleren wij de producten op bij ontwikkeling van het product en bij veranderingen.
 

3. Optimale dienstverlening 

Contactmogelijkheden
Wij vinden het belangrijk dat u ons goed kunt bereiken. Bekijk al onze contactmogelijkheden.​

Let op: op onze brieven staat het telefoonnummer waarmee u de afdeling die de brief heeft gestuurd direct kunt bereiken.
 
Wij staan u snel te woord
Belt u ons tijdens kantoortijden (tussen 8.30 en 17.30 uur)? Dan hoeft u nooit langer te wachten dan 5 minuten voordat u iemand aan de lijn krijgt. Als u uw polisnummer bij de hand heeft, kunnen wij uw vraag beter en sneller beantwoorden.

Reactietermijnen
Als u ons een vraag stelt, wilt u snel antwoord. En als u een verzekering afsluit, wilt u de polis binnen een redelijke termijn ontvangen. Wij helpen u graag verder. In de overzichten reactietermijnen ziet u binnen welke termijn wij u een reactie geven. 
 
Uitbetalingen
Als u recht heeft op een uitkering, wilt u deze graag snel ontvangen. Neem contact met ons op hoe u dit doet en hoe het proces verloopt.

Omgaan met klachten
Dat u tevreden bent over onze producten en dienstverlening is voor ons belangrijk. Daarom horen wij het ook graag van u als u een keer niet tevreden bent. Wij leren hiervan. Lees hoe u bij ons een klacht indient en hoe wij omgaan met klachten. In de jaarlijkse klachtenrapportage (PDF)​ leest u meer over de klachten die wij hebben ontvangen. 
 

4. Kwaliteit bewaken 

Kwaliteitsbeleid
Wij vinden het belangrijk dat onze producten en dienstverlening voldoen aan uw verwachtingen. Daar werken wij voortdurend aan. Daarom voeren wij een actief kwaliteitsbeleid met concrete doelstellingen en procedures.
 
U serieus nemen
Wij doen regelmatig klantonderzoek omdat we onze klanten serieus nemen. Dit doen we door een jaarlijks klantonderzoek. Maar ook door onze brochures en productkaarten door een klantpanel te laten beoordelen.
 
Beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van De Amersfoortse is uitbesteed aan ASR Nederland.
 
Fraudebeheersing
Vertrouwen is de basis voor een goede relatie tussen De Amersfoortse en haar klanten. Zonder dit vertrouwen kunnen wij u geen zekerheid bieden. Toch blijkt dat er klanten zijn die vertrouwen misbruiken door fraude te plegen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als iemand informatie verzwijgt en daardoor een verzekering kan afsluiten waar hij eigenlijk geen recht op heeft.
 
Verzekeringsfraude kost ons geld en dat heeft invloed op de prijs van onze verzekeringen. U kunt er op rekenen dat wij er dus alles aan doen om fraude te voorkomen. Zo houden wij de premies voor onze klanten zo laag mogelijk.
 
Lees meer over ons fraudebeleid
 
 
​​Reactietermijnen
Heeft u een vraag of een opmerking aan ons gestuurd? Dan reageren wij zo snel mogelijk op uw e-mail of brief. In het overzicht ziet u binnen welke termijn wij een eerste reactie geven. De genoemde reactietermijnen gaan over onze eerste reactie. De complete afhandeltermijn kan langer duren.
 

AOV Individueel

​Hoofdonderwerp ​Deelvraag ​Onze eerste inhoudelijke reactie versturen wij binnen
1​ ​Het beantwoorden van informatie-
verzoeken over bestaande en nieuwe polissen
​14 dagen
​2 ​ ​ ​Acceptatie van nieuwe verzekeringen en wijzigingen op bestaande verzekeringen* ​Uitbrengen van​ offerteverzoeken voor nieuwe verzekeringen

Uitbrengen van offerteverzoeken voor bestaande verzekeringen
4 dagen


14 dagen
​Acceptatie en polisopmaak nieuwe aanvragen 7 dagen
​Wijziging op bestaande verzekeringen ​4 weken
​3 ​Verstrekken van verzekerings-technische opgaven en documenten 7 dagen
​4 ​ ​Schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen ​ ​Melding arbeidsongeschiktheid 7 dagen
​Klantverzoeken ​14 dagen
5​ ​ Klachtenbehandeling​ ​ Ontvangstbevestiging​ 3 dagen
​Inhoudelijke reactie ​14 dagen
 
*   Bepaalde poststukken worden binnen 72 uur na verzenden bij u bezorgd.

 

AOV Collectief

​Hoofdonderwerp ​Deelvraag ​Onze eerste inhoudelijke reactie versturen wij binnen
1​

​​Het beantwoorden van informatie-
verzoeken over bestaande en nieuwe polissen

​2 weken***
​2 ​ ​ ​Acceptatie van nieuwe verzekeringen en wijzigingen op bestaande verzekeringen* ​Uitbrengen van nieuwe offertes


Op overige wijze aangevraagde offertes 

Uitbrengen van offertes op bestaande verzekeringen
2 dagen


5 dagen

2 weken
​Polisopmaak Verzuimverzekeringen ​3 weken
​Polisopmaak overige verzekeringen ​3 weken
Cliëntwijzigingen ​4 weken
​Wijziging van dekking De Amersfoortse verzekering

Wijziging van dekking a.s.r. verzekering
​4 weken


3 weken
Overige wijziging op bestaande verzekeringen

Naverrekening
4 weken


8 weken**
​3

​Verstrekken van
verzekeringstechnische opgaven en documenten

​Online polisinzage bij nieuwe verzekeringen
Polisafgifte op papier bij nieuwe verzekeringen
Overige documenten
​5 dagen

7 dagen na ingangsdatum verzekering

3 weken
​4 ​

​Schadebehandeling, verzekeringsuitkeringen en re-integratie.

Wijzigingen NAW-gegevens en bankrekeningnummer ​3 weken
​Uitkeringen Verzuimverzekering 4 weken
​Uitkeringen WAO/WIA (IVA, WGA) verzekeringen ​4 weken
​Melding arbeidsongeschiktheid voor WAO/WIA (IVA, WGA) verzekeringen

Melding van herstel voor WAO/WIA (IVA, WGA) verzekeringen
3 weken


3 weken
​Loonbelastingverklaring voor WAO/WIA (IVA, WGA) verzekeringen ​3 weken
UWV beschikkingen voor WAO/WIA (IVA, WGA) verzekeringen ​3 weken
​Verzoeken over schadebehandeling Verzuimverzekering 8 weken
​Verzoeken over schadebehandeling voor WAO/WIA (IVA, WGA) verzekeringen 5 weken
​Vragen over preventie, re-integratie en schadelastbeheersing 7 dagen
​Antwoordformulieren Verzuimverzekering

Vragen over cofinanciering bij re-integratie
​4 weken


10 dagen
​5 ​ ​Klachtenbehandeling Ontvangstbevestiging​ ​3 dagen
​Inhoudelijke reactie ​14 dagen
 
* Bepaalde poststukken worden binnen 72 uur na verzenden bij u bezorgd.
** Als de naverrekening via extranet is aangeleverd, is de verwerkingstijd via extranet te volgen. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken een eerste inhoudelijke reactie.
*** E-mailberichten voor Relatiebeheer ontvangen binnen 3 weken bericht in verband met de hoeveelheid werkzaamheden voor het einde van dit jaar.
 

Zorgverzekeringen 

​Hoofdonderwerp ​Deelvraag ​Onze eerste inhoudelijke reactie versturen wij binnen
​1 ​Het beantwoorden van informatie-
verzoeken over bestaande en nieuwe polissen
​14 dagen
​2 ​​Acceptatie van nieuwe verzekeringen en wijzigingen op bestaande verzekeringen* 14 dagen
​3 ​Verstrekken van verzekeringstechnische opgaven en documenten 14 dagen
​4 ​Schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen ​​14 dagen
​5 ​ ​Klachtenbehandeling ​ ​Ontvangstbevestiging 3 dagen
​Inhoudelijke reactie 14 dagen
 
* Bepaalde poststukken worden binnen 72 uur na verzenden bij u bezorgd. 

​Wij vinden het belangrijk om te weten wat onze klanten van ons vinden. Daarom doen we regelmatig onderzoek naar de klanttevredenheid. Wij willen niet alleen weten wat we goed doen, maar ook wat we beter kunnen doen. Zo kunnen we de klanttevredenheid steeds verder verbeteren.

2016
Klanttevredenheidsonderzoek Inkomen
Klanttevredenheidsonderzoek Zorg

2015
Klanttevredenheidsonderzoek Inkomen
Klanttevredenheidsonderzoek Zorg

2014
Klantteverdenheidsonderzoek Inkomen
Klanttevredenheidsonderzoek Zorg

2013
Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013
Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2013

2012
Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012
Nationaal Performance Onderzoek Inkomensverzekeringen

Hoe goed is mijn verzekeraar?
VerzekeraarsInBeeld geeft antwoord op de vraag ‘Hoe goed is mijn verzekeraar eigenlijk?’. Op een heldere manier worden de scores weergegeven. Bent u op zoek naar de scores van een bepaalde verzekeraar? Dan kunt u de pagina van die verzekeraar bekijken.Stuur ons een WhatsApp

Heeft u een vraag?
Stel 'm via WhatsApp!
Zet ons nummer
in uw contactenlijst:
06 51 15 68 68

Ziek of hersteld melden

Arbeidsongeschiktheid melden (voor u als ondernemer)

Ziek of hersteld melden (voor uw medewerker)