Fraudebeleid

 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een kleine groep klanten verzekeringsfraude pleegt. Hieruit blijkt ook dat klanten willen dat deze fraude harder wordt aangepakt. Logisch, want via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doet De Amersfoortse aan fraudebestrijding. Bijvoorbeeld door bij de aanvraag van een verzekering goed te weten met wie we zaken gaan doen.

Waarschuwingssysteem

Voor onderzoek maken we gebruik van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen. Hiervoor gelden strikte regels. Deze databank valt onder de privacywetgeving en is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Wat verstaan wij onder fraude?

De Amersfoortse ziet fraude als ‘het doelbewust benadelen van de verzekeraar ten voordele van de fraudeur of een derde persoon’. Het handelen van de klant of zorgaanbieder is erop gericht om zorg of een uitkering te krijgen waar ze geen recht op hebben.
 

Voorbeelden van fraude: 

 • Niet eerlijk opgeven van informatie aan De Amersfoortse Verzekeringen
 • Het niet eerlijk vertellen wat er is gebeurd
 • Veranderen van bedragen op te declareren nota’s
 • Meer declareren dan de daadwerkelijke schade
 • Een afgewezen schade nogmaals indienen, met een ander verhaal 

Maatregelen

Hebben wij het vermoeden dat er fraude wordt gepleegd? Dan stellen we een onderzoek in. De Amersfoortse maakt dan gebruik van speciale programma’s en technieken. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek kunnen wij onderstaande maatregelen nemen:
 
 • De schade niet vergoeden of het terugvorderen van eerder uitgekeerde schade.
 • Opzeggen van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst. Deze uitsluiting kan worden uitgebreid tot het gehele verzekeringsbedrijf van a.s.r..
 • Plaatsing op een interne incidentenlijst.
 • Aangifte bij de politie.
 • We melden fraude aan de Stichting CIS. Zij houden een ‘incidentenregistratie’ bij. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd. Wilt u meer weten? Lees dan het ‘Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen’ op de website van Stichting CIS.

 

Stuur ons een WhatsApp

Heeft u een vraag?
Stel 'm via WhatsApp!
Zet ons nummer
in uw contactenlijst:
06 51 15 68 68