Mindful werkgeverschap

Voorlopige dekking

Tijdens een aanvraagprocedure voor een AOV ben je normaal gesproken nog niet verzekerd. Zelfs niet wanneer je op het aanvraagformulier aangeeft dat de verzekering onmiddelijk in moet gaan. Als extra service biedt De Amersfoortse een voorlopige dekking. Welke voorwaarden hiervoor gelden, wanneer een voorlopige dekking ingaat en wanneer de voorlopige dekking weer stopt lees je op deze pagina.

Voorlopige dekking voor overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval en voor arbeidsongeschiktheid. 

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen beoordelen wij of we u gaan verzekeren en tegen welke voorwaarden. Tijdens deze periode bieden wij u een voorlopige dekking.  
De voorlopige dekking geldt:

  • Voor overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval 
  • Onder bepaalde voorwaarden voor arbeidsongeschiktheid. 

Als u tijdens deze voorlopige dekking overlijdt of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval of arbeidsongeschikt raakt, hanteren wij de dekking en de voorwaarden zoals deze zouden gelden als de verzekering tot stand zou zijn gekomen. 
We ontvangen uw melding van ongeval en  arbeidsongeschiktheid graag zo spoedig mogelijk. 
Het eigen risico bij arbeidsongeschiktheid waar u voor heeft gekozen gaat in op de dag dat de arbeidsongeschiktheidsmelding bij ons binnenkomt. 
De uitkering baseren wij op het verzekerd bedrag dat u heeft aangevraagd (tot een maximum van 55.000,-). 
Voor overlijden als gevolg van een ongeval krijgt u een kapitaaluitkering van eenmalig het verzekerd bedrag (tot een maximum van 55.000,-). 
Bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval krijgt u een kapitaaluitkering van tweemaal het verzekerd bedrag (tot een maximum van 110.000.-).

Ingangsdatum voorlopige dekking 

  • De voorlopige dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum, mits deze ingangsdatum op of na de ontvangstdatum van het aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring ligt.
  • Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet na ondertekening binnen 3 x 24 uur door De Amersfoortse ontvangen zijn.
  • De ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring moet ook binnen 3x 24 bij ons binnen zijn.

NB: Als u heeft aangegeven dat u de gezondheidsverklaring telefonisch wilt doorlopen met een medewerker van De Amersfoortse, dn moet het verzoek tot telefonische afname van de gezondheidsverklaring binnen 3 x 24 uur door ons ontvangen zijn. De telefonische afname van de gezondheidsverklaring moet vervolgens binnen maximaal 10 dagen na de datum waarop wij de aanvraag ontvangen hebben, uitgevoerd worden. Vervolgens krijgt u van ons een samenvatting van deze telefonische afname. Deze moet u binnen 3 x 24 uur ondertekend naar ons terugsturen.

Hoe lang duurt de voorlopige dekking?

De voorlopige dekking loopt totdat wij de verzekering daadwerkelijk laten ingaan: de acceptatiedatum van de verzekering. Als de verzekering niet wordt geaccepteerd eindigt de voorlopige dekking drie dagen na de datum waarop de brief met de afwijzing door De Amersfoortse is verzonden.

Voorwaarden voorlopige dekking
De Amersfoortse behoudt zicht het recht voor om na ontvangst van het aanvraagformulier en gezondheidsverklaring de voorlopige dekking in te trekken dan wel andere voorwaarden te stellen.

Wanneer is er geen sprake van voorlopige dekking?

Er is geen sprake van een voorlopige dekking:

  • Als u elders voor arbeidsongeschiktheid verzekerd bent;
  • Voor bestaande ziektes, klachten en/of aandoeningen;
  • Als u niet in Nederland woonachtig bent;

Als u eerder voor een arbeidsongeschiktheids-, levens- of ongevallenverzekering bent afgewezen of niet op normale voorwaarden bent geaccepteerd vanwege een niet-medische reden.

Aanvullend is er geen sprake van een voorlopige dekking voor arbeidsongeschiktheid:

  • Als u gebruik maakt  van het ‘recht op eerste kennisneming’, het recht om het medisch advies dat de medisch adviseur uitbrengt, eerder te horen dan De Amersfoortse;
  • Als u ons voorstel niet accepteert