Klanten werven

AOV voor zzp'ers: verplicht?

Er wordt in de politiek regelmatig gesproken over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor  zzp’ers. Maar is dat wel zo slim?

Verplichte AOV voor zzp? De voors en tegens

Voorstanders van een verplichte verzekering voor zzp'ers zeggen:

  • Er is nu sprake van oneerlijke concurrentie en ongelijkheid tussen werknemers en zelfstandigen. Mensen in loondienst zijn immers duurder vanwege de sociale premies. 
  • Het is niet wenselijk dat zelfstandigen geen vangnet hebben als zij door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken. Zij moeten dan namelijk terugvallen op de bijstand. En dat terwijl dit sociale zekerheidsstelsel nu juist al onder druk staat. Die druk wordt nog verder vergroot als alle arbeidsongeschikte zzp'ers een beroep moeten doen op de bijstand. Dat is niet houdbaar.

Tegenstanders van een verplichte verzekering:

Tegenstanders kijken vooral naar de verplichte verzekering die tot 2004 gold: de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zelfstandigen (WAZ). Veel zzp’ers waren niet blij met de WAZ, want:

  • De premie was te hoog: bijna 9% van het belastbaar inkomen met uitschieters tot € 800,- per maand
  • De uitkering was te laag: maximaal 70% van het minimumloon
  • De voorwaarden voor een uitkering waren te streng

Deze verplichte en publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering was dus erg nadelig voor ondernemers. De WAZ was duur met een beperkte uitkering. Particuliere verzekeraars bieden in vergelijking met de WAZ goedkopere oplossingen waar je meer aan hebt.

Wat vindt De Amersfoortse?

Wij vinden dat je als zzp’er zelf moet kunnen bepalen of verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid nodig en nuttig is in jouw specifieke situatie. Want of het slim is om je te verzekeren hangt erg af van je persoonlijke situatie. Heb je bijvoorbeeld een loondienstfunctie naast je onderneming of verdient je partner genoeg om verlies van jouw inkomen (tijdelijk) op te vangen? Dan is het misschien helemaal niet nodig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te sluiten.

Jouw situatie

Hoe bepaal je of het voor jou als zzp'er nodig is om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten?

Advies

Je kunt altijd advies inwinnen bij een adviseur om te bekijken of jij een AOV nodig hebt.