Wat is het verzekerd bedrag bij een AOV?

Het verzekerd bedrag bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering bepaalt hoeveel vervangend inkomen jij krijgt als je arbeidsongeschikt bent. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit je af omdat je je inkomen wilt beschermen tegen de eventuele financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. 

Maximale hoogte verzekerd bedrag

De hoogte van het verzekerd bedrag bepaal je zelf, maar je kunt nooit meer dan 90% van je inkomen verzekeren. Dit voorkomt dat het gunstiger is om arbeidsongeschikt te zijn dan om te werken.

Rubriek A en rubriek B

Je kunt twee verschillende verzekerde bedragen kiezen, voor Rubriek A (dit is het eerste jaar dat je arbeidsongeschikt bent) en voor Rubriek B (dat begint als je langer dan één jaar arbeidsongeschikt bent).  Je kunt er ook voor kiezen om geen onderscheid te maken tussen Rubriek A en Rubriek B. Je kiest dan één verzekerd bedrag, dat geldt voor de gehele periode van arbeidsongeschiktheid. 

 

Het verschil tussen Rubriek A en Rubriek B

Verzekerd bedrag en belasting

Het verzekerd bedrag is het geld dat je per jaar krijgt als je volledig arbeidsongeschikt bent. Het is een bruto bedrag. De verzekeraar is verplicht om hier belasting over in te houden. Je krijgt je uitkering dus netto op je rekening. Hier staat wel tegenover dat de premie die je betaalt ook van de belasting aftrekbaar is.

Ben je deels arbeidsongeschikt, dan ontvang je ook een gedeelte van het verzekerd bedrag.