Voorkom uitval en werk aan je duurzame inzetbaarheid

Hoe werkt een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vervangt je inkomsten als je arbeidsongeschikt raakt. Maar een AOV doet meer: dreig je arbeidsongeschikt te worden, dan kun je via je AOV hulp krijgen om dit te voorkomen. En als je toch ziek bent (geweest)  kun je op hulp rekenen om weer duurzaam te gaan werken. 

De keuzes binnen een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Natuurlijk hoop je dat je nooit een beroep hoeft te doen op een AOV. Want als dat nodig is, betekent het dat je (tijdelijk) niet gezond meer bent. En daar zit geen enkele ondernemer of zzp'er op te wachten. Maar als het toch nodig is, dan ben je wel heel blij dat je een AOV hebt om op terug te vallen. Hoe hoog je uitkering is en wanneer en hoelang je deze krijgt hangt af van de keuzes die je maakt bij het afsluiten van je  AOV: 

Verzekerd bedrag
Je bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is dat je wilt verzekeren, maar het kan niet meer zijn dan 90% van je gemiddelde inkomen over de laatste drie jaar. Als je arbeidsongeschikt bent ontvang je een maandelijkse uitkering die is gebaseerd op het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is het bedrag dat je op jaarbasis krijgt als je volledig arbeidsongeschikt wordt.

Eigen risicotermijn
Dit is de periode waarin je wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt. Hoe langer je eigen risicotermijn, hoe langer het duurt voor je een uitkering krijgt. De eigen risicotermijn wordt ook wel wachtdagen genoemd. De meeste ondernemers en zzp'ers kiezen voor een eigen risicotermijn van 30 dagen. Maar je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld 90 dagen of 1 jaar. Hoe langer je eigen risicotermijn, hoe lager je premie. Let op dat je deze periode wel zelf financieel moet overbruggen, bijvoorbeeld met spaargeld.  

Eindleeftijd 
Hiermee bepaal je tot wanneer je verzekering loopt en tot wanneer je uiterlijk een uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt bent. Je kunt je maximaal verzekeren tot de wettelijke gestelde AOW-leeftijd. Dit is momenteel 67 jaar en 3 maanden. Maar het is ook mogelijk om te kiezen voor een maximale uitkering van 2 of 5 jaar. Meer weten over onze AOV’s en de maximale duur die ze hebben? 

Uitkeringsdrempel
Deze drempel bepaalt vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid je een uitkering  ontvangt. De minimale drempel is 25%. Dit betekent dat je geen uitkering krijgt als je minder van 25% arbeidsongeschikt bent. Maar ben je bijvoorbeeld 30% arbeidsongeschikt (je kunt dus nog 70% werken), en heb je een uitkeringsdrempel van 25%, dan ontvang je een gedeeltelijke uitkering. Je kunt ook kiezen voor een hogere drempel, tot 80%. Dit betekent dat je alleen een uitkering krijgt als je helemaal niet meer kunt werken.

Beoordelingscriterium 
Je kunt aangeven hoe je mate van arbeidsongeschiktheid bepaald wordt, als je in de toekomst arbeidsongeschikt raakt. Je hebt hierin 2 keuzes:

Beroepsarbeidsongeschiktheid 
Bij ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ wordt alleen gekeken naar wat je in je eigen werkzaamheden nog wel kunt en wat je niet meer kunt, om je mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen.

Passende arbeid
Bij ‘passende arbeid’ wordt er om je mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen ook gekeken naar wat je in een andere (gelijkwaardige) functie nog zou kunnen. Dit kan binnen of buiten je eigen onderneming zijn, maar moet passen bij je opleiding en ervaring. Hierbij kun je rekenen op ondersteuning van onze arbeidsdeskundigen.