Voorkom uitval en werk aan je duurzame inzetbaarheid

Hoe werkt een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vervangt je inkomsten als je arbeidsongeschikt raakt. Maar een AOV doet meer: dreig je arbeidsongeschikt te worden, dan kun je via je AOV hulp krijgen om dit te voorkomen. En als je toch ziek bent (geweest)  kun je op hulp rekenen om weer duurzaam te gaan werken. 

De keuzes binnen een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Natuurlijk hoop je dat je nooit een beroep hoeft te doen op een AOV. Want dat betekent dat je (tijdelijk) niet gezond meer bent. Maar als het toch nodig is, dan ben je wel heel blij dat je een AOV hebt om op terug te vallen. Hoe hoog je uitkering is en wanneer en hoelang je deze krijgt hangt af van de keuzes die je maakt bij het afsluiten van je  AOV: 

Verzekerd bedrag
Je bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is dat je wilt verzekeren, maar het kan niet meer zijn dan 90% van je huidige inkomen. Als je arbeidsongeschikt bent ontvang je een maandelijkse uitkering dat is gebaseerd op het verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is het bedrag dat je op jaarbasis krijgt als je volledig arbeidsongeschikt wordt. Meer  weten over het verzekerd bedrag en de uitkering

Eigen risico periode
Dit is de periode tussen de eerste dag dat je arbeidsongeschikt bent en de eerste dag dat je een uitkering ontvangt. Hoe langer je eigen risico periode, hoe langer het duurt voor je een uitkering krijgt. De eigen risico periode wordt ook wel wachttijd of wachtdagen genoemd. De meeste ondernemers kiezen voor een wachttijd van 30 dagen. Maar je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld 90 dagen of 1 jaar eigen risico. Hoe langer je eigen risico periode, hoe lager je premie. Maar je moet tijdens deze periode wel voor je eigen inkomsten zorgen, bijvoorbeeld uit spaargeld. 

Eindleeftijd 
Hiermee bepaal je tot wanneer je verzekering loopt en tot wanneer je uiterlijk een uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt bent. Je kunt je maximaal verzekeren tot de wettelijke gestelde AOW-leeftijd. Dit is momenteel 67 jaar en 3 maanden. Maar het is ook mogelijk om te kiezen voor een maximale uitkering van 2 of 5 jaar. Meer weten over de maximale duur van onze AOV’s? 

Uitkeringsdrempel
Deze drempel bepaalt vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid je een uitkering  ontvangt. De minimale drempel is 25%. Dit betekent dat je geen uitkering krijgt als je minder van 25% arbeidsongeschikt bent.  Maar ben je bijvoorbeeld 30% arbeidsongeschikt (je kunt dus nog 70% werken), en je hebt een uitkeringsdrempel van 25%, dan ontvang je een gedeeltelijke uitkering. Je kunt ook kiezen voor een hogere drempel, tot 80%. Dit betekent dat je alleen een uitkering krijgt als je helemaal niet meer kunt werken.

Beoordelingscriterium 
Je kunt aangeven hoe je mate van arbeidsongeschiktheid bepaald wordt, als je in de toekomst arbeidsongeschikt raakt. Je hebt hierin 2 keuzes:

Beroepsarbeidsongeschiktheid 
Bij ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ wordt alleen gekeken naar wat je in je eigen werkzaamheden nog wel kunt en wat je niet meer kunt, om je mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen.

Passende arbeid
Bij ‘passende arbeid’ wordt er om je mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen ook gekeken naar wat je in een andere (gelijkwaardige) functie nog zou kunnen. Dit kan binnen of buiten je eigen onderneming zijn. Hierbij kun je rekenen op ondersteuning van onze arbeidsdeskundigen.