Wat is het eigen risico bij een AOV?

Het eigen risico is de periode waarin je arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering ontvangt. Het wordt ook wel wachtdagen genoemd.

Als je arbeidsongeschikt raakt, wordt er een ingangsdatum vastgesteld. Dit is meestal de datum waarop je een arts hebt bezocht. Vanaf deze datum gaat je eigen risico in. In deze periode ontvang je nog geen uitkering.

Je eigen risico kiezen

De minimale eigen risicotermijn is 14 dagen. Door dit minimum voorkomen we dat alle kortlopende ziektes, zoals griep, gemeld worden. Dit zou hoge administratieve lasten met zich meebrengen, die zouden zorgen voor een stijging in de premie.

Je kunt zelf kiezen hoe lang je jouw eigen risicotermijn wilt laten zijn. Hoe langer je eigen risicotermijn, hoe lager de premie. Dat is logisch, want je verzekeraar hoeft dan ook minder snel uit te keren. Maar let op: als je voor een lange eigen risicotermijn kiest, besef dan wel dat je ook een langere periode zelf financieel moet overbruggen. Je kunt kiezen uit 14, 30, 60, 90 of 180 wachtdagen.