Hoe werkt een AOV?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vervangt je inkomsten als je arbeidsongeschikt raakt. Maar een AOV doet meer: dreig je arbeidsongeschikt te worden, dan kun je via je AOV hulp krijgen om dit te voorkomen. En als je toch ziek bent (geweest)  kun je op hulp rekenen om weer duurzaam te gaan werken.