Wat is indexering van je AOV?

Bij sommige AOV's kun je kiezen voor indexering. Indexering is het jaarlijks aanpassen van je verzekerd bedrag en/of uitkering aan de inflatie. Het zorgt ervoor dat je verzekering blijft aansluiten bij de koopkracht van het moment.

Over het algemeen geldt dat prijzen altijd stijgen en geld dus minder waard wordt. Dit kan problemen veroorzaken wanneer je een financiële overeenkomst aangaat voor een langere tijd. Je wilt immers niet dat je een bedrag uitgekeerd krijgt dat veel minder waard is geworden. En dat je koopkracht daardoor daalt.
Een indexering geldt alleen als de prijzen stijgen. Je verzekerdbedrag of uitkering gaat dan dus met een bepaald percentage omhoog. Als de prijzen dalen, blijft je verzekerd bedrag of uitkering hetzelfde. Deze wordt dan dus niet verlaagd. 

Indexering kiezen

Niet alle AOV’s kennen de mogelijkheid van indexering. Als ze deze mogelijkheid wel kennen, kun je kiezen uit diverse vormen van indexering.

  • Indexering van je uitkering volgens een vast percentage. Hierbij geldt: Hoe hoger het jaarlijkse indexatiepercentage dat je afspreekt, hoe hoger de premie die je betaalt.
  • Indexering van je verzekerd bedrag of je uitkering volgens de CBS-index (het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor Statistiek). Hierbij weet je zeker dat je bedragen blijven aansluiten bij de koopkracht. Je premie wordt hier jaarlijks op aangepast. Er geldt hierbij een maximum van 4 procent.
  • Geen indexering: de hoogte van je verzekerd bedrag of je uitkering groeit niet mee met de inflatie en blijft altijd gelijk.

Je uitkeringsbedrag wordt alleen aangepast als je ook daadwerkelijk arbeidsongeschikt bent en als je langer dan een jaar een uitkering van ons ontvangt.

Wil je weten wat een AOV kost?

Bereken hier je premie