Wat doet de medische dienst

De medische dienst bestaat uit medisch adviseurs en medisch behandelaars. Iedereen werkt er onder het medisch beroepsgeheim. Samen adviseren zij de claimbeheerder en arbeidsdeskundige over jouw gezondheid en of jouw gezondheid wel of geen invloed heeft op je werk.

De medisch behandelaar ondersteunt de adviseur 

De medisch behandelaar ondersteunt de medisch adviseur. Hij of zij vraagt in opdracht van de medisch adviseur gegevens op over je gezondheid bij je huisarts of specialist en verwerkt deze.

De medisch adviseur adviseert de ondernemer 

De medisch adviseur is een arts die advies uitbrengt over jouw gezondheidstoestand en de invloed daarvan op je werk. De adviseur werkt ook samen met de claimbeheerder en arbeidsdeskundige. De medisch adviseur deelt alleen medische gegevens van jou met de claimbeheerder en arbeidsdeskundige als dat van belang is om jou te kunnen ondersteunen.

De externe arts onderzoekt de ondernemer 

Soms heeft onze medische dienst meer medische informatie nodig om een advies uit te brengen over jouw arbeidsongeschiktheid. Daarom kan onze medisch adviseur je vragen om een externe arts te bezoeken. Deze arts stelt je vragen en doet soms verder onderzoek. Daarvan maakt deze arts dan een rapport voor onze medische dienst. Als je dat wilt, krijg je een kopie van dit rapport.