Wat verandert er in de zorgverzekering van 2021?

Geplaatst op 15 september 2020

Het is Prinsjesdag en dat betekent dat de regering haar plannen voor de zorg in 2021 bekend heeft gemaakt. Maar wat betekent de Miljoenennota precies voor jouw medewerkers? Ze krijgen in ieder geval te maken met een aantal wijzigingen in het basispakket. Welke dat precies zijn? We hebben de wijzigingen hieronder op een rijtje gezet.

Herstelzorg na corona
De basisverzekering wordt tijdelijk uitgebreid met herstelzorg na corona. Voor mensen die corona hebben gehad en daar langdurig klachten aan overhouden, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding uit het basispakket voor paramedische herstelzorg. Dit omvat fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek of ergotherapie die gericht is op de herstel van patiënten met ernstige COVID-19. Door deze tijdelijke maatregel wordt herstelzorg bij ernstige coronaklachten vergoed. De uitbreiding van de basisverzekering geldt vanaf 18 juli 2020 voor minimaal een jaar. Dat zit zo:

De aanspraak op herstelzorg na corona geldt voor 6 maanden en dit kan, bij een verwijzing van een medisch specialist, verlengd worden met nog eens 6 maanden. Als patiënt heb je in de tweede 6 maanden nogmaals recht op dezelfde hoeveelheid zorg. Medewerking aan een landelijk corona-onderzoek, is voor zowel de zorgverlener als patiënt, verplicht.

De basisverzekering vergoedt:

  • maximaal 50 behandelingen oefen- of fysiotherapie;
  • maximaal 8 uur ergotherapie;
  • maximaal 7 uur diëtetiek.

Dagbehandeling niet-aangeboren hersenletsel
Vanaf 2021 wordt dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel vergoed op de basisverzekering. Voorheen viel deze zorg onder een subsidieregeling.

Wat verandert er niet?

Het eigen risico blijft ook dit jaar 385.

Zorg Werkgeverschap