Wat verandert er in de zorgverzekering van 2021? 

Geplaatst op 15 september 2020

Het is Prinsjesdag en dat betekent dat de regering haar plannen voor de zorg in 2021 bekend heeft gemaakt. Maar wat betekent de Miljoenennota precies voor jou? Je krijgt in ieder geval te maken met een aantal wijzigingen in je basispakket. Welke dat precies zijn? We hebben de wijzigingen hieronder voor je op een rijtje gezet.

Herstelzorg na corona

 • De basisverzekering wordt tijdelijk uitgebreid met herstelzorg na corona. Voor mensen die corona hebben gehad en daar langdurig klachten aan overhouden, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding uit het basispakket voor paramedische herstelzorg. Dit omvat fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek of ergotherapie die gericht is op de herstel van patiënten met ernstige COVID-19. Door deze tijdelijke maatregel wordt herstelzorg bij ernstige coronaklachten vergoed. De uitbreiding van de basisverzekering geldt vanaf 18 juli 2020 voor minimaal een jaar. Dat zit zo:

  De aanspraak op herstelzorg na corona geldt voor 6 maanden en dit kan, bij een verwijzing van een medisch specialist, verlengd worden met nog eens 6 maanden. Medewerking aan een landelijk corona-onderzoek is, voor zowel de zorgverlener als patiënt, verplicht.

  Wij vergoeden:
  • maximaal 50 behandelingen oefen- of fysiotherapie;
  • maximaal 8 uur ergotherapie;
  • maximaal 7 uur diëtetiek.

Dagbehandeling niet-aangeboren hersenletsel

 • Vanaf 2021 wordt dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel vergoed op de basisverzekering. Voorheen viel deze zorg onder een subsidieregeling.

De zorgpremies maken we 12 november bekend

Het eigen risico blijft ook dit jaar € 385,-. Wel zullen de zorgpremies omhoog gaan, hoeveel dat is en wat de exacte bedragen zullen zijn, maken alle zorgverzekeraars op 12 november 2020 bekend. 

 

 

 

Ondernemerschap Zorg