Pensioenakkoord: verplichte AOV voor zzp'ers en zelfstandigen

Principeakkoord pensioenen: vraag en antwoord over verplichte AOV voor zzp’ers en ondernemers

Geplaatst op 5 juni 2019

Er komt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers als het woensdagochtend gepresenteerde principeakkoord over pensioenen doorgaat.

En dat roept nogal wat vragen op.

Waarom een nieuw pensioenakkoord?

Het ministerie van Sociale Zaken en het kabinet willen het pensioenstelsel al lange tijd moderniseren. De arbeidsmarkt is de laatste jaren veranderd door onder andere vergrijzing en flexbanen. Hierdoor loopt de verhouding tussen het aantal werkenden en gepensioneerden scheef.  

Wat is de situatie rond het pensioenakkoord?

Er ligt een principeakkoord tussen overheid, werkgevers en werknemers op tafel. Dat is dus nog geen definitief akkoord, maar het is goed mogelijk dat deze nieuwe regels er wel gaan komen. De leden van vakbonden FNV en CNV spreken zich volgende week uit over de plannen via een online raadgevend referendum.

Wat is de stand van zaken rond zelfstandigen en AOV’s?

Nederland telt ongeveer 1 miljoen zzp’ers, waarvan slechts 20 procent op dit moment een AOV heeft. En zo’n grote groep onverzekerden wordt door meerdere (politieke) partijen als risico gezien voor de samenleving als geheel. Uit cijfers van SEO Economisch Onderzoek blijkt namelijk dat 30 procent van de zzp’ers niet in staat is om geld opzij te zetten. Dit is voor verschillende politieke partijen en werkgeversorganisaties reden om het uiteindelijke pensioenakkoord alleen te steunen, wanneer er een verplichte AOV-regeling komt voor zelfstandig ondernemers.

Waarom een verplichte AOV in het pensioenakkoord?

Met een verplichte AOV moet er, zeker aan de onderkant van de markt, voor worden gezorgd dat iedereen de pensioenleeftijd haalt en er geen grote groepen in de bijstand terechtkomen.

Waarom worden juist zelfstandigen verplicht tot een AOV?

Dit is omdat onder andere GroenLinks en PvdA de huidige situatie niet eerlijk vinden. Zij willen een collectieve AOV voor zzp’ers zodat ze niet direct hun huis hoeven te verkopen of een beroep moeten doen op de bijstand voor als het onverhoopt misgaat. De premie wordt laag met een collectieve verzekering, waardoor het niet meer mogelijk is om zzp’ers met gezondheidsprobleem of hogere leeftijd uit te sluiten van een AOV.

Ook vinden de partijen dat zzp’ers kunnen bijdragen aan een collectief pensioenstelsel.

Hoe komt de verplichte AOV eruit te zien?

De voorgestelde wettelijke verzekeringsplicht tegen arbeidsongeschiktheid moet volgens het ministerie van Sociale Zaken de afwenteling van kosten en risico's op de samenleving verminderen. Vanaf de zomer van 2020 moet er daarom een concreet voorstel liggen voor deze nieuwe verzekering, die waarschijnlijk vanuit de overheid geregeld gaat worden.

Het kabinet wil naar een situatie toe waarin niet instituties en kosten bepalend zijn voor de vorm waarin arbeid wordt aangeboden, maar de aard van het werk dat gedaan moet worden. De uitwerking van de verplichte verzekering wordt, volgens het akkoord, primair overgelaten aan sociale partners en organisaties van zzp-ers.

Broodfonds
Of brood- en netwerkfondsen mee zullen tellen als AOV is nog onduidelijk. Zo heeft een woordvoerder van het ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken aan NU.nl laten weten.

Zijn er uitzonderingen op de AOV-plicht?

Misschien. Mogelijk komt er een uitzondering voor mensen die genoeg eigen vermogen bezitten om ziekte zelf op te kunnen vangen. Ook wordt er gekeken naar beter passende arrangementen, zoals die nu al bestaan in de agrarische sector.

Wat betekent dit voor jou als zzp’er of zelfstandig ondernemer?

Hoe de nieuwe verzekering eruit komt te zien, is nog even de vraag. Vermoedelijk gaat het dus om een verzekering die door de overheid wordt geregeld. Wat de kosten hiervan worden is nog niet bekend. Je kan wel alvast berekenen wat je AOV aan maandelijkse premie kost als je die nu alvast afsluit bij De Amersfoortse. Je AOV-premie berekenen doe je binnen een minuut.

Wat is een AOV precies?

Een AOV is meer dan een verzekering. Het zorgt niet alleen voor een inkomen als je uitvalt of ziek bent, het zorgt er ook voor dat je niet arbeidsongeschikt raakt. Dit doen we op allerlei verschillende manieren. Zo staat er onder andere altijd een team van arbeidsdeskundigen voor je klaar.  


Alles over onze AOV

Hoe werkt het afsluiten van een AOV?

Bij De Amersfoortse sluit je een AOV altijd af via een onafhankelijk adviseur. Zo weet je zeker dat je de juiste verzekering bij de juiste verzekeraar afsluit.


Alles over de werking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ondernemerschap