Overzicht van acties in 2021

Op deze pagina kunt u lezen wat voor grote acties er bij individidueel en collectief gaan spelen voor u en uw klanten. Corona blijft ook dit jaar een grote onzekere factor. Aan onderstaand overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

Algemeen

We willen meer gaan inzetten op digitalisering. Zo kunnen we onze processen en de beleving van uw klanten verbeteren. 

Collectief

1: Uitvraag verzamelloonstaten en actief sturen op het sluiten van een salariskoppeling

Er zijn nog steeds werkgevers die geen mutaties hebben doorgevoerd sinds het begin van de polis. Hier worden verzamelloonstaten voor uitgevraagd om te checken of deelnemersbestanden actueel zijn. Met onjuiste deelnemersbestanden kan het zijn dat een werknemer van uw klant straks onverzekerd uitvalt. Dit willen wij graag voorkomen. Daarom willen wij uw klanten wijzen op onze salariskoppeling. Die borgt dat alle werknemers goed verzekerd zijn en dat de verzekering up-to-date is met de deelnemersbestanden.

2: Verzuimrapportages per werkgever

Er is een pilot van start gegaan bij adviseurs om op werkgeversniveau inzichtelijk te maken wat de kosten van verzuim zijn voor uw klanten. Het doel is om bewustwording te creëren over wat verzuim een werkgever precies kost. Het streven is om na de zomer deze verzuimrapportages breder uit te rollen.

3: Bestaande klanten omzetten naar de MKB Verzuim-ontzorgverzekering

In 2022 zullen we kijken naar de bestaande portefeuille, nu het door de introductie van de MKB Verzuim-ontzorgverzekering voor meerdere werkgevers financieel aantrekkelijk zou kunnen zijn om over te stappen van hun huidige AOV-product naar de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. Hierbij zouden zowel de arbodienst als re-integratie hetzelfde blijven, maar worden de dekkingen uitgebreid. Specificaties van de actie zijn nog niet bekend. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk na de zomer opgepakt.

Individueel