Product- en dienstenaanpassing mantel KNMT Verzuim Combinatie (VC)

Binnen de Mantel KNMT Verzuim Combinatie (VC) wordt een beroep gedaan op onze reguliere verzuimverzekering. De KNMT Verzuim Combinatie (VC) wordt, zoals in de mail al aangekodigd, omgezet naar de MKB Verzuim-ontzorgverzekering. De nieuwe mantel heet vanaf 1 januari 2021 dan ook de Mantel KNMT MKB Verzuim Ontzorgverzekering (MVOV). Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen binnen deze mantel. De reguliere KNMT mantel blijft, behoudens de premieverhoging, ongewijzigd.

Wat is de MKB Verzuim-ontzorgverzekering?

De ontzorgverzekering ontzorgt werkgevers op het gebied van verzuimbegeleiding en re-integratie. Binnen dit product is er de ontzorgmanager.Deze ontzorgmanager begeleidt de werkgever en de werknemer gedurende het gehele proces van arbeidsongeschiktheid. Dit doet de ontzorgmanager als volgt:

  • We ontzorgen bij de administratie en begeleiden bij de re-integratie. 
  • De werknemer krijgt adviezen over hoe duurzaam te re-integreren en de werkgever krijgt adviezen om de re-integratie zo succesvol mogelijk te maken. Zo kan een zieke werknemer snel weer van waarde zijn voor de organisatie.
  • De ontzorgmanager bekijkt samen met de werkgever en zijn werknemer welke acties ingezet kunnen worden om te voorkomen dat een werknemer uitvalt. Dit kunnen preventieve maatregelen zijn, maar ook acties die voor het hele bedrijf ingezet worden.
  • De ontzorgmanager bepaalt samen met de bedrijfsarts welke acties nodig zijn om succesvol te re-integreren. De interventies die hier worden afgesproken worden volledig vergoed. 

Extra dienstverlening voor de mantel KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering (MVOV):

Om het ziekteverzuim in mondzorgpraktijken terug te dringen wordt er een brancheloket ingericht en werken de ontzorgmanagers van ArboNed uitsluitend voor mondzorgpraktijken. Op deze wijze kan worden ingespeeld op trends en ontwikkelingen in de branche. Daarnaast ontwikkelen ArboNed, de Amersfoortse en de KNMT samen de cursus Ziekteverzuim in de mondzorgpraktijk om tandartsen nog beter te ondersteunen/ontzorgen op het gebied van verzuim.

Belangrijkste productwijzigingen

Mantel KNMT Verzuim Combinatie (VC) Mantel KNMT MKB Verzuim Ontzorgverzekering (MVOV)
Premietabel met verschillende wachtdagen en dekkingen Korting van 5% op het standaard premiepercentage/ Wachtdagen keuze tussen 10 en 30
WIA Bodem verzekering; Premievrij WIA Bodem verzekering: Premie
Berekening premiestelling: 70% Brancheverzuim en 30% eigen verzuim Berekening premie op basis van deelnemer gegevens en resultaten mantel

Dienstverlening:

Arbobegeleiding

Re-integratiemanager

Dienstverlening:

Ontzorgmanager: Arbobegeleiding

Ontzorgmanager: Re-integratie

 Uitvoerder dienstverlening:

ArboNed

Keerpunt

Uitvoerder dienstverlening:

ArboNed*

* In de volmacht kan de uitvoerder anders zijn.

Vergoeding dienstverlening:

Vergoeding Re-integratiemanager

Vergoeding Prikpunt

 Vergoeding dienstverlening:

Vergoeding Prikpunt voor 2021

 

Overige aandachtspunten:

  • Leden met 2 of 5 wachtdagen en een Mantel KNMT VC worden omgezet naar de mantel KNMT en kunnen een offerte aanvragen voor de Mantel KNMT MVOV, maar met minimaal 10 wachtdagen;
  • Bij omzetting is 65 en 130 wachtdagen mogelijk voor de Mantel KNMT MVOV;
  • Leden met een Mantel KNMT VC en een Ziektewet Eigen risico en of WGA Eigen risico dragerschap verzekering worden omgezet naar de mantel KNMT;
  • De overige aanpassingen voor de mantel KNMT zijn vergelijkbaar.