Certificering MKB Vitaal succesvol verlopen

Op 1 oktober 2020 is MKB Vitaal van start gegaan. Na maanden van zorgvuldige voorbereiding volgde op 6 januari 2021 de eerste audit door DNV GL. DNV GL is een van de grootste certificatie-instellingen wereldwijd. Tijdens de audit is het functioneren van MKB Vitaal beoordeeld. Overall scoorde MKB Vitaal 4 van de 5 punten en op het gebied van privacy werd zelfs een score van 5 uit 5 behaald! Lees hier meer over deze audit.

Een korte samenvatting uit het rapport

Overall scoort MKB Vitaal 4 van de 5 punten. Als sterke punten worden bijvoorbeeld genoemd: 

  • Het vroegtijdig ontwikkelen van een nieuwe visie op de dienstverlening en de uitvoering.
  • Het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening door de kwaliteitsmanager.
  • De wijze waarop invulling is gegeven aan de taakdelegatie.
  • Het kennisniveau van de medisch-verzuimbegeleiders.
  • De inzet en betrokkenheid bij het opzetten van MKB Vitaal.

Op het gebied van privacy scoort MKB Vitaal 5 van de 5 punten. Als sterke punten worden onder andere genoemd:

  • Compliance aan Wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en informatiebeveiliging is goed op orde.
  • De functionaris gegevensbescherming (FG) is bijzonder competent.
  • Medewerkers zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en kennen de gedragscodes.

Dikke pluim

De auditor gaf aan dat zij gedurende de dag steeds meer het idee kreeg dat zij een arbodienst aan het auditen was die al jaren actief is. De visie van MKB Vitaal en de vertaling daarvan in de werkprocessen en het kwaliteitshandboek werden geprezen. Er was geen major, minor of observatie te constateren. De dag werd dan ook afgesloten met een groot compliment van de auditor.