Extra diensten Doorgaanverzekering

Bent u mantelzorger?

Wij zorgen voor balans tussen werk en zorg

Mantelzorgers zorgen voor iemand met een chronische ziekte, een handicap of een beperking. Deze zorg is vaak langdurig en intensief. Soms kan de zorg wel jaren duren, wat het extra zwaar maakt. Als u daarnaast ook nog ondernemer bent, dan is de zorg extra lastig om te combineren. Het draaiende houden van een bedrijf gaat immers altijd door. Wij helpen u daarom graag, zodat u kunt blijven doorgaan met ondernemen.

Een aantal voorbeelden van mantelzorg:

 • Een partner die voor zijn echtgenoot zorgt omdat deze een hersenbloeding heeft gehad
 • Een dochter die voor haar dementerende moeder zorgt
 • Ouders die voor hun gehandicapte kind zorgen
 • Een zus die voor haar broer zorgt die een psychische ziekte heeft

Vergoedingen vanuit de Doorgaanverzekering

U heeft recht op verschillende vergoedingen: vervangende mantelzorg en een mantelzorgmakelaar.
 
Vervangende mantelzorg
Per kalenderjaar heeft u recht op 21 dagen vervangende mantelzorg. Dit wordt geleverd door Handen in Huis, Stichting Mantelzorgvervanging Nederland te Bunnik. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat en zelf geen verzorging kunt geven.
 
Mantelzorgmakelaar
Een mantelzorgmakelaar zoekt oplossingen als de taken van de mantelzorger het werk in de weg staan. Dit wordt 100 % vergoed, mits de mantelzorgmakelaar aangesloten is bij Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars (BMZM) en is te vinden via www.bmzm.nl/leden.

 

Feiten en cijfers

 • 4 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder verlenen mantelzorg. 1 op de 6 geeft meer dan 8 uur per week hulp
 • De grootste groep mantelzorgers is tussen de 45 en 65 jaar
 • 1 op de 10 mantelzorgers voelt zich zwaar belast
 • Van alle mantelzorgers zorgt 40% voor een ouder of schoonouder
 • Mantelzorgers met een goede werk-mantelzorgbalans ervaren minder lichamelijke klachten
 

Dit kunnen wij voor u betekenen

Bent u een nieuwe mantelzorger? Dan kunt u vast wat hulp gebruiken om al het papierwerk op orde te krijgen. Of bent u al een mantelzorger maar weet u soms niet hoe u de zorg moet organiseren of waar u terecht kunt? Een mantelzorgmakelaar kan u hier goed bij helpen.
 
In overleg helpt een mantelzorgmakelaar om overzicht te krijgen in al uw taken. Taken rondom de zorg, maar ook de verplichtingen en alles wat u moet regelen wordt hierin meegenomen. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet-en regelgeving en verzekeringen. Vervolgens wordt er bekeken hoe u deze taken kunt combineren met uw eigen leven, sociale contacten en ontspanning.
 
Zoek mantelzorgmakelaar bij u in de buurt
Meer informatie op www.bmzm.nl
 
Bronnen:
SCP 2007: Mantelzorg en participatie in betaald werk
SCP 2009: De toekomst van de mantelzorg
SCP 2010: Mantelzorg uit de doeken
SCP 2013: Informele zorg in Nederland
SCP mei 2015: Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk
SCP dec 2015: Informele hulp: wie doet wat?
Werk&Mantelzorg 2013 - 2015: jaarlijkse analyse data onderzoeken bij werkgevers

 

Vrij zorgkeuze, wat is het en hoe werkt het?

​Niet alle zorgverzekeringen bieden een vrije zorgkeuze aan. U bent dan verplicht om te kiezen voor een zorgaanbieder, waarmee de verzekeraar afspraken heeft gemaakt. Dit betekent dat u niet zelf kunt kiezen naar welke arts, behandelaar of ziekenhuis u gaat.

 

Wij bieden vrije zorgkeuze

Bij de Doorgaanverzekering heeft u recht op vrije zorgkeuze met de restitutieverzekering. Wij vinden het namelijk heel logisch, dan u zelf wilt bepalen door wie en waar u geholpen wordt.

 

 • Altijd naar elke zorgverlener in Nederland 
 • 100% vergoeding bij alle zorgverleners waar wij een contract mee hebben
 • 100% vergoeding bij zorgverleners waar wij geen contract mee hebben

 

​Wat is een zorgverlener?

Met zorgverleners bedoelen wij aanbieders van zorg, zoals: huisartsen, specialisten en overig medisch personeel dat voor hun beroep medische handelingen verricht. Hier vallen ook instellingen als ziekenhuizen, verzorgingshuizen en apotheken onder.
 

Wat wordt er precies vergoed?

De zorgverzekering van De Amersfoortse is een restitutieverzekering met 100% vrije zorgkeuze. Dat betekent dat u volledig vrij bent in de keuze van een zorgverlener. En de rekening wordt voor 100% vergoed tot wat wettelijk mag. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan vergoeden wij de rekening ook voor 100%. Tenzij de rekening onredelijk hoog is vergeleken met die van andere zorgverleners in Nederland. Wij kijken dus wat andere zorgverleners rekenen voor dezelfde behandeling. Is uw rekening onredelijk hoog? Dan mogen wij dat deel van de rekening niet vergoeden. In de praktijk komt dit zelden voor. Zorgverleners en zorgverzekeraars proberen immers samen de zorgkosten en daarmee de premie laag te houden. Rekeningen van zorgverleners waarmee wij wel contracten hebben, vergoeden wij ook altijd voor 100%.

Met de restitutieverzekering van De Amersfoortse bent u verzekerd voor goede zorg met vrije zorgkeuze.

 

3 voordelen van vrije zorgkeuze

Er zijn verschillende redenen waarom mensen een verzekering met vrije zorgkeuze willen. 
 

1. Vertrouwdheid

Veel mensen komen al sinds jongs af aan bij dezelfde huisarts of ziekenhuis. Als u zorg nodig heeft, dan is het fijn als dezelfde vertrouwde arts uw behandeling uitvoert. Ook als u bent verhuisd van woonplaats of verzekering.

2. Locatie

U wilt naar een zorgverlener om de hoek. Voor het gemak, omdat u slecht ter been bent of geen vervoer heeft. Het is dan heel vervelend als u verplicht ver moet reizen, omdat u niet uw eigen zorgverlener mag kiezen.

3. Reputatie

Iemand heeft een arts aangeraden of de arts van uw voorkeur staat bekend om een specialisme. Kennis of een goede reputatie kan een belangrijke factor zijn om zelf uw zorgverlener te kiezen. 

 

Zoek uw zorgverlener op
Met onze Zorgzoeker vindt u snel een zorgverlener bij u in de buurt. Van fysiotherapeut tot ziekenhuis.

Meer weten?

​​Bel ons op (033) 464 26 26 of lees meer in de brochure.

Ziek of hersteld melden

Arbeidsongeschiktheid melden (voor u als ondernemer)

Ziek of hersteld melden (voor uw medewerker)